درباره ما

وکیل های با سابقه ی مستر دادیار، هر کدام تجربیاتی دارند که می تواند کمک بخش حل پرونده های سخت و حتی سریعتر و کم هزینه تر شدن تمام پرونده ها (چه پرونده های سنگین و چه سبک) .گردد. لذا می توانید از خانواده ی بزرگ وکلای مستر دادیار استفاده کنیدبه دلیل افزایش فزاینده ی بی عدالتی در جامعه، گرد هم آمدیم تا سعی و تلاش خود را بر روی این هدف مهم بگذاریم. بلکه بتوانیم کمک و مرهم کوچکی بر دل مظلومان گردیم. از آن جا که بخش بزرگی از بی عدالتی به دلیل نداشتن شناخت کافی افراد نسبت به حقوق تعریف شده ی خود در قوانین است. وب سایت حقوقیjohnajany.doodlekit تصمیم گرفت تا با منتشر کردن مقالاتی درباره حقوق افراد و همچنین ایجاد بخش مشاوره به صورت آنلاین، تلفنی و حضوری بخشی از این مشکل را حل کند.