عده

عده عبارت است از مدت زماني كه زن انتظار مي كشد تا علقه زوجيت از بين برود و جدايي كامل ميان خود و همسرش تحقق يابد. اين دوره زمان بسيار مهميست كه مي تواند نتيجه بسيار خوبي هم به همراه داشته باشد مثلا زن و شوهر از طلاق پشيمان شوند، دوباره عشق جايگزين نفرت گردد و يك خانواده از جدايي و نابودي نجات يابد و يا حتي مي تواند عواقب و مشكلات بسيار بدي را براي كسي كه به آن اهميت نمي دهد به همراه داشته باشد. كه بعد از بيان اقسام دوره هاي بعد از طلاق به تفصيل درباره احكام و رعايت نشدن آن توضيح خواهيم داد. طلاق توافقي در دوران عقد شامل اين دوره نمي شود و زن مي تواند بلافاصله ازدواج كند..

عده

طهر

براي درك بهتر مطالب و توضيحات بيان شده ابتدا به معناي كلمه طهر مي پردازيم كه واحد اندازه گيري براي عدهاست. طهر به معناي پاكي از عادت ماهانه است و براي فهم بهتر با يك مثال توضيح مي دهيم. تصور كنيد عده شما 3 طهر است يعني دوره شما بدين شكل مي شود كه بعد از طلاق، اولين عادت ماهيانه و بعد پاكي (دوره اول يا همان طهر اول) سپس دومين عادت ماهيانه و بعد پاكي (دوره دوم ، طهر دوم) سپس سومين عادت ماهيانه و بعد پاكي (دوره سوم ، طهر سوم) در ابتداي شروع عادت ماهيانه چهارم عده شما به پايان مي رسد. به اين موضوع توجه داشته باشيد كه اگر فاصله ي بين طلاق و عادت ماهيانه اول زياد باشد همان طهر اول به حساب مي آيد. و اگر زن به سن يائسگي نرسيده باشد اما دچار عادت نشود همان سه ماه، دوره او محسوب مي گردد.

طهر

طهر

اقسام عده

عواملي همچون باردار بودن يا نبودن زن، ازدواج موقت يا دائم، طلاق، فوت همسر و يا فسخ نكاح در مدت دوره بعد از طلاق تاثير گذار است. اين دوره به طور كلي بر سه قسم است:

  • عده طلاق
  • عده فسخ نكاح
  • عده وفات
  • عده طلاق

طبق آيه 228 بقرهو ماده 1151 قانون مدني، عده طلاق زني كه باردار نيست سه طهر است. اگر زن باردار باشد تا پايان دوره بارداري بايد صبر كند هر چند اگر چند روز بعد از طلاق فارق شود دوره ي او نيز پايان مي يابد.

زناني كه اين دوره را ندارند: اگر زن و شوهر با هم مقاربت نداشته باشند و زن هنوز باكره باشد طبق  آيه 49 احزاب دوره اي نخواهد داشت. و همچنين اين دوره شامل زن يائسه نه در طلاق و نه در فسخ نكاح نمي شود، به اين موضوع توجه داشته باشيد كه عده فوت شامل تمامي زنان مي شود.

عده فسخ نكاح

اين دوره در عقد موقت و فسخ نكاح همانند هم است. مدت آن در فسخ نكاح، بخشش مدت باقيمانده عقد در عقد موقت و انقضاي عقد موقت در صورت باردار نبودن زن، 2 طهر است و در صورت باردار بودن همچون ديگر موارد پايان دوره بارداري است. اگر زن يائسه باشد و دچار عادت نشود مدت آن 45 روز است.

عده فسخ نكاح

عده وفات

طبق ماده 1154 قانون مدني دوره زني كه همسرش فوت شده 4 ماه و 10 روز است. تا علقه زوجيت از بين برود. طبق آيه 234 سوره بقره در اين دوره حداد بر زن واجب است. يعني بر زن واجب است كه آرايش كردن را در اين مدت كنار بگذارد و لباس سوگواري بپوشد. اگر زن باردار باشدبايد بين 4 ماه و 10 روز و مدتي زماني كه مانده فارغ شود مقايسه كند و هر كدام طولاني تر بود، دوره ي او محسوب مي شود.

عده زني كه شوهرش غائب و مفقودالاثر است، عده وفات است: يعني مدت دوره زني كه شوهرش مفقود شده 4 ماه و 10 روز از زماني كه قاضي حكم طلاق را صادر مي كند است. زماني كه زن به دادگاه مراجعه مي كند قاضي حكم جست و جوي چهار ساله اعلام مي نمايد. اگر در اين چهار سال مرد يافت نشد قاضي در اين صورت حكم به طلاق ميدهد.

بايد به اين نكته توجه داشت كه در زمان دوره هاي بيان شده توارث برقرار است، زيرا عده و طلاق همراه با هم موجب باز شدن پيوند زناشويي مي شوند و نفقه هم برقرار است.

عده وفات

عده وفات

ايا خواستگاري از زني كه در عده است ، بدون مشكل است؟

خواستگاري در شرع بر دو نوع است خواستگاري صريح و خواستگاري با كنايه. خواستگاري چه به صورت صريح و چه به صورت كنايه از زني كه در دوره شرعي بعد از طلاق رجعي (طلاق رجعي طلاقي استكه طلاق از طرف مرد بوده است) است، از نظر شرعي حرام است، زيرا در در اين دوره رابطه زوجيت زن و شوهري كه طلاق گرفته اند برقرار است و همچنين خواستگاري از زن شوهر دار حرام است.

خواستگاري از زني كه در عده طلاق بائن (طلاق بائن طلاقي است كه مرد بعد از طلاق اجازه رجوع به زن را ندارد) است به صورت صريح حرام است اما اگر به صورت كنايه وار مطرح شود اشكال ندارد.

در اين مقاله سعي كرده ايم تا به طور كامل و به ساده ترين شكل ممكن اين دوره زماني به خصوص را براي شما شرح دهيم. اميدواريم سوال شما پاسخ داده شده باشد. اگر سوال و يا ابهام خاصي در اين خصوص داريد مي تواند با ما در ميان بگذاريد.

johna022.azadblog