الزام به تنظیم سند رسمی

الزام به تنظیم سند رسمی

الزام به تنظیم سند رسمی و دعاوی آن ها چرا اهمیت دارد: طبق قانون (ماده 22 و 47 و همچنین قانون ثبت) محاکم قضایی و دیگر سازمان ها شخصی را که سند رسمی ملک به نام وی می باشد را مالک حقیقی و حقوقی ملک می دانند. از همین جهت برای جلوگیری از بروز مشکلات مختلف و حتی سو استفاده های احتمالی، دعاوی الزام به تنظیم اهمیت زیادی پیدا می کنند.

در هر صورت بهتر است همیشه با یک وکیل با تجربه در خصوص مسائل حقوقی و همچنین دعاوی الزام به تنظیم سند مشورت کنید. چرا که بیشترین فرصت کلاهبرداری را خود اشخاص با ناآگاهی نسبت به مسائل حقوقی به دست افراد سو استفاده گر می دهند. وکلای مستر دادیار با ارائه ی مشاوره ی حقوقی تلفنی و آنلاین رایگان آماده خدمت رسانی می باشند.

افراد زمانی که قصد انجام معامله ای را دارند، آن هم معامله ای که در آن سند رسمی نقش دارد. همچون اموال منقول مثل خودرو و یا اموال غیر منقول مثل مغازه، ملک و.. . قبل از انتقال سند، قرار داد رسمی را تنظیم می نمایند که در آن تعهدات طرفین از جمله زمان انتقال سند قید می شود.

زمانی می توان اقامه دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی کرد که فروشنده ملک، طبق زمانبندی و تعهدی که نسبت به خریدار جهت انتقال سند انجام داده است خوداری کند. خوداری فروشندگان از انجام تعهد به بهانه های مختلفی از جمله افزایش قیمت ملک در فاصله تعهد قول داده شده تا زمان اجرای تعهد و یا به بهانه ی ناتوانی در انتفال سند به علت بدهی بانکی را عنوان می کنند.

الزام به تنظیم سند رسمی

اجرای رای دادگاه

به این موضوع توجه داشته باشید که اگر فروشندگان بهانه فک رهن (بدهی بانکی) بیاورند. در صورتی که دادخواست الزام به تنظیم سند بیاورید، دادگاه نمی تواند رایی صادر کند. چرا که این موضوع در حوزه دادخواست شما نیست و باید در دادخواست خود موضوع فک رهن را هم ذکر کنید.

پس انجام کار های حقوقی پرونده و اثبات حقانیت در دادگاه، نماینده ای از سوی دادگاه در دفتر اسناد رسمی اقدام به انتقال سند به نام خریدار می کند. نماینده دادگاه تنها انتقال سند را اجرا می کند و مواردی همچون تحویل ملک به خریدار جزء وظایف او محسوب نمی گردد. باید در این خصوص دادخواستی جداگانه ارائه کرد.

دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی منقول است یا غیر منقول

همان طور که گفته شد، خرید هر چیزی که دارای سند باشد چه منقول و چه غیر منقول، در صورتی که شخص فروشنده طبق تعهد صورت گرفته با خریدار عمل نکند و از انتقال سند به خریدار امتناع ورزد. این اقدام به هر بهانه ای که باشد تخلف از تعهد صورت گرفته و ضایع کردن حق خریدار است. در این صورت خریدار می تواند با تنظیم دادخواست اقدام به انتقال سند ورزد.

الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع

در املاک مشاع اوضاع کمی متفاوت است. چرا که تا قبل تفکیک ملک و مشخص شدن مالک هر قسمت از ملک، مالکین (شرکا) نمی توانند اقدام به تنظیم دادخواست الزام تنظیم سند رسمی ملک مشاع نماید. اما راه دیگری که برای شرکا وجود دارد، این است که. همه ی مالکین (شرکا) ملک به اتفاق یکدیگر، اقدام به ارائه ی دادخواستی مبنی بر تفکیک و تنظیم سند رسمی نمایند.

اگر یکی از مالکین ملک مشاع بخواهد سهم خود را بفروشد، خریدار این حق را دارد تا فروشنده را ملزم به تنظیم سند رسمی به نحو مشاع در محدوده سهم خریداری شده کند. اگر خریدار بخواهد چنین اقدامی را انجام دهد باید اقدام به ارائه ی دادخواستی به طرفیت فروشنده و دیگر مالکین ملک نماید

لایحه الزام به تنظیم سند رسمی

شخصی که به طرفیت او دادخواست الزام به تنظیم سند ارائه شده باشد، این حق را دارد تا با ارائه ی لایحه ای دلایل، اسناد و دفاعیات خود را به دادگاه تحویل دهد. در این گونه موارد معمولا ادعاهایی همچون باطل بودن، فسخ و یا جعلی بودن مبایعه نامه و… مطرح می گردد. دادگاه تمام موارد ادعا شده از سوی هر طرف را به دقت بررسی و رای نهایی را صادر می کند.

لایحه الزام به تنظیم سند رسمی

لایحه الزام به تنظیم سند رسمی

الزام به تنظیم سند خودرو

همانطور که در قسمت های قبل گفته شد دو طرف معامله یعنی خریدار و فروشنده طی قرار دادی (بیع نامه و یا قولنامه) تعهدات و شرایط معامله را ثبت و تایید می نمایند. یکی از تعهداتی که در این قرار دادها ذکر می شود زمان انتقال سند و مراجعه فروشنده به دفتر اسناد می باشد. فرقی ندارد معامله بر سر چیزی که سندش منقول است باشد و یا غیر منقول. دو طرف موظف به رعایت تعهدات داده شده می باشند.

اگر فروشنده از انتقال سند خودداری کند همچون موارد ذکر شده برای ملک، خریدار خودرو می تواند در ابتدا با ارسال اظهار نامه از او بخواهد تا در دفترخانه جهت انتقال سند حاضر شود. در صورتی که فروشنده به اظهار نامه نیز توجه نکرد، می توانید با در دست داشتن مدارکی که مالکیت شما را اثبات می کنند همچون بیع نامه و با در دست داشتن دادخواست الزام به تنظیم سند خودرو به مراجع قضایی مراجعه فرمایید. اگر حق داشتن شما در پرونده اثبات گردد نماینده دادگاه برای انتقال سند به جای فروشنده در دفترخانه حاضر خواهد شد.

هزینه دادرسی الزام به تنظیم سند رسمی ملک

هزینه دادرسی نسبت به قیمت اموال غیر منقول و منقول متفاوت است. اگر مال غیر منقول باشد. هزینه دادرسی طبق قیمت معاملاتی ملک در همان منطقه %5/3 می باشد. اگر مال منقول باشد می توان خواسته را مقوم نمود تا در شورای حل اختلاف رسیدگی گردد و قیمت بیشتر از آن در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی می شود.

lawyerss.parsiblog